معرفی سایت
ویکی‌تست
ایجاد حساب کاربری ورود به سامانه مبدل پانویس انتخاب عنوان مقاله فرایند درج مقاله عنوان بندی و
منبع دهی مقاله
ایجاد پیوند داخلی
بین واژگان مقاله
لینک دادن به
پاورقی کتابخانه
مقاله کامل شده
معرفی سایت ویکی‌تست  

سایت ویکی سایتی است که در آن مقالاتی در حوزه دین ( با موضوعات فقه، اصول و کلام و...) قرار داده می شود.

معمولا سه نوع مقاله در سایت قرار می گیرد :

مقالات تولیدی : که این نوع مقاله را فرد ویکی نگار، با استفاده از منابع مختلف نگاشته است

مقالات دروس خارج مراجع تقلید :

این نوع مقالات در سایت www.eshia.ir و به صورت صوتی و مکتوب موجود می باشد.

مقالات کپی پیستی :

همان مقالاتی هستند که از سایت های معتبر دینی چون اندیشه قم و... گرفته می شود و در سایت ویکی قرار داده می شوند.

جهت نمایش در اندازه بزرگتر برروی تصویر کلیک کنید  

جعبه ابزار